Yhteistyökumppaneille

Toiminta jatkuu

Uuden yhtiön perustaminen ja olemassa olevien toimintojemme liittäminen siihen vie oman aikansa. Nykyiset liiketoimintayhtiöt, Nuorten Ystävät -palvelut Oy, ODL Hoivapalvelut Oy, ODL Ylitornion Vesperkoti ja Oulun Koivula Oy, jatkavat toimintaansa nykyisillä nimillään ja toimintaluvillaan ensi kesään saakka. Tämän vuoksi uudistus ei ensi vaiheessa vaikuta olemassa oleviin asiakassuhteisiin ja sopimuksiin.

Merkittävä valtakunnallinen toimija

Yhdistymisen myötä NY-ODL on merkittävä uusi toimija Suomen sote-kentällä. Olemme 20 suurimman sote-toimijan joukossa yli 50 m€ liikevaihdolla. Työntekijöitä uudessa yhtiössä tulee olemaan lähemmäs 800. Toimimme 20 eri paikkakunnalla, ja valtakunnallinen toimintamme on erityisen vahvaa Pohjois-Suomessa.

Näin voimme jatkossa tarjota kokonaisia sosiaalialan palveluketjuja ns. yhden luukun periaatteella. Palvelualueet kattavat yhdessä lähes kaikki kuntien lakisääteisesti tuottamat sosiaalipalvelut: lasten, nuorten ja perheiden palvelut, vammaispalvelut, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut, ikääntyvien palvelut, työllistämispalvelut osatyökykyisille sekä haasteellisessa työmarkkina-asemassa oleville sekä lisäksi kuntaulkoistuspalvelut.

Lisätietoja aiheesta tarjoavat:

Tiina Haanpää
toimitusjohtaja
puh. 050 422 2313

Sirkka Soramäki
liiketoimintajohtaja
puh. 050 312 5620

Liisa Rumpunen
hallintojohtaja
puh. 050 312 5607